Θερμοζελ Πυρότουβλο Κλασικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

70
Διαστάσεις (ΠxYxB) 90 x 60 x 120 cm
Εσωτερικές Διαστάσεις 70 x 47 x 56 cm
Βάρος 360 kg
Διατομή Καμινάδας 25 x 25 ή Φ 27

 

80
Διαστάσεις (ΠxYxB) 105 x 65 x 125 cm
Εσωτερικές Διαστάσεις 85 x 52 x 57 cm
Βάρος 420 kg
Διατομή Καμινάδας 25 x 25 ή Φ 27

 

90
Διαστάσεις (ΠxYxB) 110 x 68 x 130 cm
Εσωτερικές Διαστάσεις 90 x 54 x 58 cm
Βάρος 490 kg
Διατομή Καμινάδας 30 x 30 ή Φ 32

 

100
Διαστάσεις (ΠxYxB) 120 x 74 x 135 cm
Εσωτερικές Διαστάσεις 100 x 63 x 60 cm
Βάρος 615 kg
Διατομή Καμινάδας 30 x 30 ή Φ 32